Hoppa till huvudinnehåll
Montage anställda på Event in Skåne

Värva ditt event tillsammans med oss

Vi som jobbar på Event in Skåne älskar event och möten och vi finns till för dig som vill värva ditt drömevent till Skåne, eller har en eventidé som du vill förverkliga.

Vi har erfarenhet, kunskap, nätverk och massor med engagemang och stöttar upp i allt från bid-process till planering, genomförande och uppföljning. Boka in en kaffe med oss redan i dag!

Vid värvning och planering av event och möten erbjuder vi:

 • Stöd i värvnings- och bidprocess tillsammans med aktuell kommun
 • Möjlighet till medfinansiering (se checklista på kriterier nedan)

 • Coachning i eventkommunikation

 • Politisk förankring i form av stödbrev till ansökan

 • En väg in i Region Skåne –kontakt med relevanta personer på såväl politisk- som tjänstemannanivå

 • I samverkan med Skånetrafiken erbjuda smidiga transportlösningar för deltagare

 • Turismekonomiska analyser och uppföljning av event

 • Deltagande i våra populära nätverksträffar

 • Nyhetsbrev löpande under året

Kriterier för bedömning av event och möten

 • Eventet eller mötet ska komplettera evenemangsutbudet i Skåne och attrahera besökare utanför Skåne
 • Bör generera 10 gånger satsad skattekrona i förväntad turismekonomi

 • Kan ha en potential att bli ett årligen återkommande evenemang

 • Bidra till att fler aktörer arbetar mot ett gemensamt mål och bidrar till en hållbar destinationsutveckling.

 • Ska bidra till att Regional utvecklingsstrategi 2030 uppfylls, det vill säga bidra bl a till jämställdhet, intersektionalitet, medborgarnas hälsa, stolthet, samt till att uppnå Region Skånes övergripande mål - livskvalitet i världsklass.

 • Dessutom ska de bidra till att uppnå Event in Skånes vision: Skåne skall vara en av norra Europas ledande eventregioner för att bidra till livskvalitet i världsklass för individ och samhälle

 • Vid val av matleverantörer till eventet bör arrangören välja skånsk mat och dryck