Hoppa till huvudinnehåll

Faktura och betalning (invoice)

Alla fakturor som skickas till Event in Skåne ska skickas som e-fakturor. Tänk på att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura.

Om din organisation har ett system för e-fakturor så kan ni använda det. Om ni inte har denna funktion erbjuder vi, genom InExchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor, se instruktioner nedan.

Öppna InExchange-tjänsten för att påbörja registreringen.

Du behöver ange följande uppgifter när du ska fakturera oss:

Fakturadress

Event in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

Övrig betalningsinformation

GLN: 7322733065723
Organisationsnummer: 556750-6406
VAT-nummer: SE556750640601

Fakturasupport

Frågor gällande fakturor, var god maila: event@skane.com. Om du får frågor om InExchange-tjänsten, var vänlig och använd deras supportsystem.

Instruktion

Behöver du hjälp?

Kontakta oss med formuläret om du har fakturafrågor.

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Event in Skåne hanterar personuppgifter.

Invoices and payment

All invoices addressed to Event in Skåne must be sent as e-invoices. Please note that an invoice sent as a PDF via email is not considered an e-invoice.

If your company has a business system with an electronic invoicing feature, you may use that. We use a standard called Svefaktura, the most common standard in Sweden. If your company does not use an electronic invoicing feature, we offer a free service called InExchange where you can register your invoices manually, see instructions below.

Open the invoicing portal to begin the registration.

The following information is needed in order to create an e-invoice:

Invoice adress

Event in Skåne AB
205 01 Malmö, Sweden
RS-ID/your reference, e.g 999999

Additional account information

GLN: 7322733065723
Company registration number: 556750-6406
VAT number: SE556750640601

Invoice support

In case of questions concerning invoices please send an email to event@skane.com. In case of questions concerning InExchange please use the support button in the InExchange portal.

Instruktion

Instructions