Hoppa till huvudinnehåll
Trelleborg

Trelleborg ska bli en attraktiv evenemangskommun

Som en följd av pandemins framfart kommer den nationella kartan för möten och evenemang ritas om. Häri finns flera utmaningar, men Trelleborg ser framförallt möjligheter. Dels för det lokala föreningslivet att fungera som motor för lokal tillväxt och dels för destinationen att med sina unika värden attrahera nya aktörer som gör Trelleborg till en attraktiv plats att besöka och bo på. För att dra mesta möjliga nytta av dessa nya möjligheter ska nu en evenemangsstrategi tas fram under hösten.

Styrelsen för Visit Trelleborg har gett bolaget i uppdrag att i nära samverkan med Kultur- och Fritidsförvaltningen samla föreningsliv och eventarrangörer för att tillsammans ta fram en plan för hur Trelleborg kan vara värdkommun för fler begivenheter inom både kultur och idrott.

- I vår kommun finns många eldsjälar inom både kulturvärlden och idrottssektorn som med sitt engagemang och sin kunskap är värdefull resurs för att Trelleborg ska lyckas stärka sin profil som värdkommun. Likaså är det lokala föreningslivets engagemang den viktigaste ingrediensen för att fler evenemang ska kunna genomföras här, säger Jörgen Flinck, förvaltningschef Kultur- och Fritidsförvaltningen som ser fram emot det kommande samarbetet.

Syftet med strategin är att få en gemensam bild av vilka faktorer som ger Trelleborg störst möjlighet att attrahera i både regional och nationell konkurrens med andra. Här ska även argumenten vässas och destinationens profil stärkas. I arbetet enas man också kring vilken typ av evenemang som bör prioriteras och när på året dessa kan göra störst skillnad för föreningslivet, invånare och besöksnäringen.

- Evenemang är ett strategiskt verktyg för destinationsutveckling. Tack vare konserter, idrottstävlingar och andra typer av händelser lockas fler besökare till kommunen, den ekonomiska aktiviteten ökar och med det gynnas kommun, lokala företagare och vi Trelleborgare som får en roligare kommun att bo i, konstaterar Maarja Edman, VD Visit Trelleborg.

Utöver en tydlig färdplan för kommunala resurser och föreningsliv att tillsammans arbeta efter blir en evenemangsstrategi också ett verktyg för utvecklingen av fler mötesplatser i kommunen. Det kan både handla om resurser i form av byggnader och arenor, men även gröna tillgångar så som stränder och naturområden. 

Visit Trelleborg kommer även bjuda in oss på Event in Skåne* i strategiarbetet för att hitta rätt målbild och identifiera kommunens styrkor och framgångsfaktorer inom evenemang.