Hoppa till huvudinnehåll
Två personer vandrar över Grevie backar

Simon Strandviks topp 6 globala hållbarhetsmål

Hållbarhet
Tips

Eventbranschen står inför helt nya utmaningar och kommer inom kort att snabbt behöva ställa om till klimatsmarta och hållbara lösningar. Vi frågade vår expert, Simon Strandvik, hållbarhetsrådgivare, agronom och grundare av Hållbart Evenemang, om hans bästa tips till alla oss som vill agera mer hållbart.

Simon Strandvik

 

Simon, du har ju lång erfarenhet av hållarhetsfrågor inom event- och besöksnäringen och har granskat miljöarbete hos över 100 event och nu driver du hållbarhetsföretaget Greentime  med planeringsverktyg och certifiering. Vad skulle du säga är de största utmaningarna just nu för branschen?

–  Likt andra sektorer är den största utmaningen att lämna det fossilfria och gå över till det förnyelsebara, en fråga som spänner över många delar av ett event där produktionen i sig innebär ett avtryck med allt från inköp av varor till hur besökare reser till och från event. Även nedskräpning och trygghet är områden som bör lyftas som viktiga. Men ett evenemang kan påverka människor att agera hållbart i sin vardag och därför kan själva eventet i sig vara ett utmärkt sätt att ändra människors beteende och därför skulle jag säga att kommunikationen av hållbarhetsarbetet är en viktig grundpelare. För att kunna kommunicera på rätt sätt krävs dock kompetens och därför är även utbildning ett viktigt område, där finns fortfarande en hel del att göra.

Av de globala hållarhetsmålen, vilka skulle du säga är Top 6 i fråga om relevans för eventbranschen?

– Till en början går det att applicera alla mål och det beror på vad det är för typ av event. Men för ett typiskt event skulle jag säga att följande mål blir mer aktuella än andra, utan att göra en prioritering:

  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar – kopplat till utsläpp som uppstår av resor och själva produktionen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion – alla varor som köps in
  • Mål 14 – Hav och marina resurser – livsmedel som förtärs
  • Mål 15- Ekosystem och bilogisk mångfald – livsmedel som förtärs
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor – de som arbetar under eventet
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen – det lokala avtrycket och staden
     

Globala målen

– Event kan appliceras på alla mål, skulle jag säga, men självklart går det att bryta ut några som betyder mer. Det fina är att målen hänger ihop och det beror helt på ur vilket perspektiv du tittar. Ett event eller möte kan fokusera på några mål i sin helhet, eller bryta ut det med fokusmål innan, under och efter. Eller så tittar man ur ett bredare perspektiv vilka mål som gäller för evenemang överlag. Det finns olika sätt att dela in målen men det viktiga är egentligen inte på vilket sätt utan att målen blir ett ramverk som guidar och ger struktur.

Greentime startades 2014 av Simon Strandvik som vill förändra mötes- och evenemangsbranschen till att bli mer hållbar. Simon och hans kollegor hjälper enskilda företag, organisationer, evenemangsarrangörer och mötesplatser att systematiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete

– Vi på Greentime vill att det ska vara enkelt och roligt med hållbarhet! Vi ser till att hjälpa, utbilda, beteendeförändra och utveckla hållbarhetsarbetet i nära dialog med våra kunder för att det ska ske en verklig skillnad.

Simon är också hjärnan bakom verktyget Hållbart Evenemang som är ett webbaserat verktyg för eventaktörer som vill arrangera mer hållbara möten, konferenser, festivaler, konserter, kongresser och idrottsevenemang

– Hållbart evenemang gör hållbarhet enkelt, kul och kommunikativt! Nu finns det även möjlighet att certifiera ett event utifrån verktyg enligt certifieringen Hållbart Evenemang där branschen tagit fram en nivå för vad som ska kallas för ett Hållbart Evenemang. Första evenemanget att bli certifierat ägde föga förvånande rum i Skåne, en region som sedan långt tillbaka arbetat strukturerat med hållbarhet kring event.

Sedan 2017 erbjuder Event in Skåne skånska eventaktörer fri licens till verktyget Hållbart Evenemang. Greentime driver planeringsverktyget Hållbart Evenemang och certifieringen Hållbart Evenemang vars syfte är att säkerställa att möten och evenemang blir mer hållbara. 

För att få din licens redan i dag, kontakta någon av oss på Event in Skåne!

Hållbart event