Hoppa till huvudinnehåll
Publik

Mindre och mellanstora utomhuskonserter i Skåne i sommar

Branschen öppnar upp
Covid-19

Skånsk Live, som är en del av Svensk Live, är ett regionalt nätverk av, med och för livearrangörer av populärmusik i Skåne. Med stöd från Region Skåne arbetar Skånsk Live med att samla, utveckla och ekonomiskt stötta regionens live-arrangörer. Måns Katsler är koordinator för Skånsk Live och har daglig kontakt med de skånska festivalarrangörerna.

Hur ser läget ut just nu i livemusikbranschen?

Måns Katsler
Måns Katsler, Skånsk Live

– De krisstöd som funnits under hela pandemin har gjort stor skillnad för att bevara infrastrukturen av arrangörer i landet och så också i Skåne. Detta har gjort att vi inte ser någon minskning av arrangörer i vårt nätverk av ekonomiska skäl, vilket är mycket glädjande.

I takt med att regeringen genomför sin plan av aviserade lättnader i restriktionerna avseende serveringar och publiktak på offentliga tillställningar ser vi att sommaren kommer att ge många mindre och mellanstora konserter utomhus, med framför allt svenska artister i fokus. Större internationella akter får vi nog vänta lite längre på, då den typen av arrangemang kräver längre framförhållning och att man behöver förhålla sig till ett internationellt pandemiläge.

Vilka trender ser du?
– För arrangörer och publik kommer viljan att uppleva musik live fortfarande vara stark, det är svårt att ersätta den upplevelsen. Samtidigt har vi lärt oss mycket om digitala evenemang under pandemin. Där kanske vi får se en kombination av live och streaming framöver, där streaming används som komplement till liveupplevelsen. Det finns en stor utvecklingspotential som blir mycket intressant att följa framåt. 

Läs mer om Skånsk Live och Svensk Live