Hoppa till huvudinnehåll
Innebandy

Legacy & Evenemang - en modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang

Rapport
Tommy D. Andersson - professor emeritius Göteborgs universitet
Tommy D. Andersson, professor emeritius Göteborgs universitet

Legacy är alla effekter som finns kvar efter ett genomfört evenemang. Genom att tänka igenom före vad vi vill åstadkomma med evenemanget kan vi öka effekterna på båda kort och lång sikt och på flera samhällssektorer. Strukturerat arbete är en förutsättning. Nu finns en ny pedagogisk modell som underlättar detta.

Tommy D. Andersson - professor emeritius vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Hur blir vi bättre på att mäta de långsiktiga effekterna av evenemang? Hur kan vi arbeta strukturerat med legacy av evenemang? I en helt färsk rapport från Riksidrottsförbundet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond presenteras en ny modell för hur destinationer, evenemangsarrangörer och partners kan kartlägga och spåra de långsiktiga effekterna av evenemang.

Modellen har tagits fram av professor emeritius Tommy D. Andersson vid Centrum för turism, Göteborgs universitet på uppdrag av Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet.

Som bas för modellen används samhällets alla resurser fördelade på sju kapital: fysiskt, kulturellt, social, politiskt och finansiellt kapital såväl som natur- och humankapital. Modellen spås bli en nyckel till hur vi bygger hållbara evenemang framöver.

Vi önskar er mycket trevlig sommarläsning!

Ladda ner rapporten här

För er som inte kan vänta, kommer här en snabb summering av modellen:


Planera och kartlägg legacy före evenemanget enligt följande:

Gå igenom de sju kapitalen och detaljera möjlig positiv och negativ legacy

 • Hur kan vi reducera negativ legacy och hur kan vi förstärka positiv legacy?
 • Tänk igenom genomförandefasen: Hur kan vi behålla kontrollen?

Naturkapital - Hållbarhet

 • Gå igenom de 17 målen i Agenda 2020.
 • Använd RFs material ”Hållbara aspekter – att inspireras av”.
 • Ignorera inte kravet på hållbara evenemang – det betyder mycket för många.
 • Ta hjälp av expertis och involvera media från början.

Humankapital

 • Investera i ledarskapsträning – helst praktisk på-jobbet-träning.
 • Använd i första hand lokala medarbetare.
 • Anordna amatörtävlingar för att stimulera motion och hälsa.

Socialt kapital

 • Ordna också en festival för att skapa glädje hos lokalbefolkningen.
 • Social hållbarhet betyder mycket för långsiktighet.
 • Gör volontärarbetet till en positiv upplevelse.

Fysiskt kapital

 • Underhåll anläggningar.
 • Bygg ett fysiskt ”minneskapital”.
 • Planera noga för långsiktig nytta av eventuella nybyggnationer.

Finansiellt kapital

 • Knyt upp löften om finansiering och sponsorskap i ett tidigt skede
 • Undvik en överoptimistisk budget som riskerar att spricka
 • Övertyga allmänhet och politiker om att en fin fest inte kan vara gratis

Kulturellt kapital

 • Låt idrottens värderingar synas
 • Var beredd på att ta hand om intresserade ungdomar
 • Samarbeta med lokala konstnärer

Mediestrategi för politiskt kapital

 • Journalister måste respekteras
 • Transparens håller långsiktigt
 • Låt journalister bli en viktig partner